MagdaLena Cibis | official website | Polityka Prywatności • MagdaLena Cibis | official website
2645
page-template-default,page,page-id-2645,ajax_updown_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,
title

Polityka Prywatności

 

MLC-logo-lena-purple

 

FMC MEDIA Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności swoich Klientów i Użytkowników witryny. Administratorem danych osobowych zebranych od Klientów FMC MEDIA oraz od Użytkowników jest FMC MEDIA z siedzibą w Bojszowach pod adresem: ul. Łączna 4, 43-220.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania, przechowywania i udostępniania przez FMC MEDIA Sp. z o.o. (FMC MEDIA) informacji zbieranych od Klientów i Użytkowników witryny magdalenacibis.com (“Strona internetowa”), prowadzonych przez firmę FMC MEDIA. Strona internetowa korzysta z serwera zlokalizowanego w Niemczech, gdzie przechowywane są wszelkie dane dotyczące strony.

Prywatność

FMC MEDIA dokłada wszelkich starań w celu wypracowania długoterminowych relacji opartych na zaufaniu. FMC MEDIA uczyni wszystko w granicach swoich możliwości w celu zapewnienia, że twoje prawo do prywatności będzie respektowane i chronione.

Informacje zbierane przez FMC MEDIA

FMC MEDIA może wymagać lub zbierać dane od Użytkowników na różne sposoby, w tym poprzez formularze online przy zamawianiu produktów i usług, oraz w inny sposób w trakcie którego użytkownicy proszeni są o dobrowolne podanie takich danych. FMC MEDIA zbiera dane osobowe Użytkowników, takie jak:

  • Imię i nazwisko
  • Adres e-mail
  • Adres korespondencyjny
  • Numer telefonu i faxu
  • Adres URL
  • Inne informacje na potrzeby np. wystawiania faktur

Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, informacje w tym zakresie udzielane są za pośrednictwem adresu: pomoc(at)fmcmedia.eu

FMC MEDIA może ponadto zbierać informację w jaki sposób Użytkownicy uzyskują dostęp do witryny poprzez śledzenie unikalnych numerów ID przypisanych Użytkownikowi w plikach cookies.

Polityka cookies

Plik cookie to fragment danych przechowywanych na komputerze użytkownika, powiązany z informacją o Użytkowniku. FMC MEDIA może wykorzystywać zarówno pliki cookies instalowane tymczasowo na okres sesji, jak i pliki cookies instalowane na stałe. W przypadku tymczasowych plików Cookies, w momencie zamknięcia przeglądarki lub wylogowania, plik cookie przestaje działać i zostaje usunięty. Stałe pliki Cookies są to małe pliki tekstowe zapisywane na twardym dysku komputera Użytkownika na dłuższy okres czasu. Informacje i instrukcje blokowania lub usuwania stałych plików cookies można znaleźć w zakładce pomocy wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Tymczasowe pliki Cookies mogą być wykorzystywane w celu śledzenia preferencji Użytkownika podczas korzystania przez użytkownika z witryny. Pomagają również skrócić czas ładowania witryny i zmniejszają obciążenie serwera. Stałe pliki cookies mogą być wykorzystane przez FMC MEDIA do przechowywania informacji, np. o zamiarze lub braku zamiaru przechowywania hasła w pamięci przez Użytkownika lub podobnych informacji. Pliki cookies wykorzystywane w ramach witryny FMC MEDIA nie przechowują danych osobowych Użytkownika.

W jaki sposób FMC MEDIA wykorzystuje informacje

FMC MEDIA może wykorzystywać gromadzone dane osobowe w celu kontaktu z Klientem, związanego z produktami i usługami oferowanymi przez FMC MEDIA, w zakresie w jakim Użytkownik wyrazi na to zgodę, przez podmioty powiązane z FMC MEDIA, niezależnych dostawców i partnerów biznesowych. FMC MEDIA może ponadto wykorzystywać takie informacje w celach badawczych związanych z efektywnością Strony, marketingu, reklamy i działań sprzedażowych. FMC MEDIA nie będzie w żaden sposób udostępniała takich danych osobom trzecim, czy to za darmo czy za opłatą, o ile Użytkownik nie wyrazi zgody na takie udostępnienie.

Udostępnienie informacji

FMC MEDIA może udostępniać zbiorcze, anonimowe dane oparte o informację zebrane od Użytkowników , inwestorom i potencjalnym partnerom. W takich przypadkach udostępnianie będą wyłącznie informacje statystyczne, a dane identyfikujące osobę pozostaną ściśle poufne. W przypadku, gdy FMC MEDIA zostanie sprzedane, informacje zebrane od Użytkowników będą przekazane nowemu właścicielowi.

FMC MEDIA może okresowo zatrudniać osoby trzecie, w tym własne spółki zależne lub powiązane, do utrwalenia, analizy lub innego przechowywania lub modyfikacji danych otrzymanych przez FMC MEDIA od swoich Użytkowników. We wszystkich takich przypadkach taka osoba trzecia będzie zobowiązana do zachowania tego samego poziomu staranności przy przetwarzaniu takich danych jak FMC MEDIA oraz nie będzie mogła udostępnić takich danych innemu podmiotowi lub osobie, z wyjątkami przewidzianymi w niniejszej Polityce prywatności.

Oferty specjalne i aktualizacje

Klienci i Użytkownicy FMC MEDIA będą okazjonalnie otrzymywać informację o produktach, usługach, ofertach specjalnych i możliwości otrzymywania newslettera. Chroniąc prywatność Użytkowników, FMC MEDIA udostępnia możliwość rezygnacji z otrzymywania takich wiadomości.

Informacje o usłudze

W rzadkich przypadkach wymagane jest przesłanie informacji ściśle związanej ze świadczoną usługą, np. w przypadku tymczasowego zawieszenia usługi na okres prowadzenia prac serwisowych. Co do zasady Użytkownicy nie mogą sprzeciwić się otrzymywaniu takiej informacji. Takie informacje nie będą miały charakteru promocyjnego.

Nota prawna

Pomimo, że podejmowane są wszelkie działania w celu zachowania prywatności Użytkowników, FMC MEDIA może udostępniać dane osobowe w przypadkach wymaganych przez przepisy prawa. Jeżeli nastąpi konieczność takiego działania FMC MEDIA będzie stosował się do zasad postępowania w związku z nałożonym na FMC MEDIA nakazem sądowym lub obowiązkiem określonego zachowania.

Witryna FMC MEDIA zawiera odnośniki (linki) do innych stron. FMC MEDIA zastrzega, że nie jest odpowiedzialny za zasady dotyczące prywatności obowiązujące na takich innych stronach. FMC MEDIA zachęca do zapoznania się z zasadami prywatności na każdej z takich stron internetowych, na których zbierane są dane osobowe. Niniejsza Polityka Prywatności znajduje zastosowanie wyłącznie do informacji zbieranych przez FMC MEDIA.

Przechowywanie informacji

Dane osobowe użytkowników przechowywane są do zakończenia korzystania z usług oraz po tym terminie w zakresie niezbędnym do rozliczenia usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usług oraz niezbędnym do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, za zgodą Użytkownika Informacje mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez FMC MEDIA. FMC MEDIA podejmuje środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w celu ochrony poufności informacji. Jakiekolwiek informacje o szczególnym znaczeniu, takie jak informacje związane ze szczegółami płatności zebrane w celu przeprowadzenia transakcji komercyjnych, są szyfrowane przed transmisją od Użytkownika do FMC MEDIA.

Odpowiedzialność użytkowników

Użytkownicy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo numeru konta użytkownika i hasła do niego. Użytkownik zobowiązany jest do przechowywania go w sposób bezpieczny i nie udostępniania go osobom trzecim. Użytkownik powinien wylogowywać się po każdej sesji, w celu uniemożliwienia dostępu innym osobom do jego prywatnych informacji identyfikujących. Takie działanie powinno zostać podjęte nie tylko w przypadku wykorzystywania komputerów publicznych, takich jak komputer w kawiarenkach internetowych lub biblioteka, lecz również w przypadku wykorzystania komputera prywatnego w domu Użytkownika.

Zmiana Polityki

Firma FMC MEDIA zastrzega sobie prawo do zmiany, dodawania i usuwania postanowień niniejszej Polityki Prywatności. Użytkownicy powinni co pewien czas przeglądać Politykę Prywatności pod kątem zmian. Jednakże w przypadku, gdy zmiany związane będą z wykorzystywaniem danych osobowych Użytkowników w sposób inny niż opisano w niniejszej Polityce Prywatności, przed ich wprowadzeniem będziemy prosić Użytkownika o zgodę.

Pytania

Jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być skierowane bezpośrednio na adres: pomoc(at)fmcmedia.eu

Ostatnia aktualizacja

Niniejsza Polityka Prywatności została zaktualizowana po raz ostatni w dniu 12/05/2014.